среда, 17. мај 2017.

IDEMO DALJE .....

Grad Novi Sad već duži vremenski period ima problem: Izuzetno mala količina sijaličnog otpada se legalno prikupi i preda na reciklažu.
Naftna industrija Srbije tj. NIS je još onomad pokrenuo projekat ZAJEDNICI ZAJEDNO.
Udruženje građana KOMŠJA - PETROVARADIN je dobilo zadatak da što veći  broj sugrađana edukujemo i objasnimo im da je sijalični otpad  ne samo opasan ( kako kaže član 51. ZOUO...) nego i 
otrovan, kancerogen i izuzetno štetan po zdravlje ljudi ( posebno dece ) ali i životne sredine.

 ŠTA REĆI OVOM "majstoru" ??

A TEK OVOM??
 Na poziv ekološki svesnih građana naša EKO PATROLA  je u saradnji sa našim strateškim partnerom preuzela ove fluo cevi ( koje sadrže ŽIVU)  i predala ih na reciklažu.
 


Naša EKO PATROLA je za vreme projekta obišla preko 200 domaćinstava i firmi.Postavili smo 15 EKOLOŠKIH KUTAKA  po firmama, Dvorištima zgrada, restorana, hotela i škola. ZAKON KAŽE!
Upravljanje otpadnim fluorescentnim cevima koje sadrže živu

Član 51
Otpadne fluorescentne cevi koje sadrže živu odvojeno se sakupljaju.
Zabranjeno je bez prethodnog tretmana odlagati otpadne fluorescentne cevi koje sadrže živu.
Vlasnik i/ili drugi držalac otpadnih fluorescentnih cevi koje sadrže živu dužan je da ih preda radi tretmana licu koje za to ima dozvolu.
Lice koje vrši sakupljanje, tretman odnosno ponovno iskorišćenje ili odlaganje otpadnih fluorescentnih cevi koje sadrže živu mora da ima dozvolu, da vodi i čuva evidenciju o količini koja je sakupljena, tretirana ili odložena i podatke o tome dostavlja Agenciji.
Ministar bliže propisuje način i postupak za upravljanje otpadnim fluorescentnim cevima koje sadrže živu.

DA LI SMO USPELI??
Uskoro: STAKLENA AMBALAŽA / OPASAN ILI NE OPASAN OTPAD?

четвртак, 11. мај 2017.

NEMOGUĆA MISIJA!!

Slepom pokazivati, gluvom pričati i "nekim" ljudima objasniti je nemoguća misija!

Ipak, ponoviću: SIJALIČNI OTPAD JE OTROVAN I OPASAN I NE SME SE ODLAGATI ZAJEDNO SA KOMUNALNIM OTPADOM ( ova količina fluo cevi je dovoljna da odraslog čoveka pošalje u bolnicu sa znacima teškog trovanja .....) .
ZAKON KAŽE!
Upravljanje otpadnim fluorescentnim cevima koje sadrže živu
Član 51
Otpadne fluorescentne cevi koje sadrže živu odvojeno se sakupljaju.
Zabranjeno je bez prethodnog tretmana odlagati otpadne fluorescentne cevi koje sadrže živu.
Vlasnik i/ili drugi držalac otpadnih fluorescentnih cevi koje sadrže živu dužan je da ih preda radi tretmana licu koje za to ima dozvolu.
Lice koje vrši sakupljanje, tretman odnosno ponovno iskorišćenje ili odlaganje otpadnih fluorescentnih cevi koje sadrže živu mora da ima dozvolu, da vodi i čuva evidenciju o količini koja je sakupljena, tretirana ili odložena i podatke o tome dostavlja Agenciji.
Ministar bliže propisuje način i postupak za upravljanje otpadnim fluorescentnim cevima koje sadrže živu. 

 Zaljubljenik u priridu, Višeslav Ranković Petković  me juče obavesti da je "neko" odložio veliku količinu fluo cevi u kontejner za komunalni otpad ( suprotno zdravoj pameti i zakonu ). 
Kako smo tog momenta bili u Ledincima na preuzimanju velike količine staklene ambalaže, Višeslav je sklonio iste od dohvata dece ( strah me je i da pomislim šta bi se desilo da su deca došla u dodir sa njima........).  
Sijalice će u skladu sa zakonskim propisima biti predane ovlašćenom recikleru ALI ??
LJUDI, dozovite se pameti!!
U fluo cevima je ŽIVA!

KUĆNI KONTEJNER ZA SIJALIČNI OTPAD ( uradi sam )


Acija " NE BACAJ RECIKLIRAJ / POZOVI 064 310 13 15
je pomognuta od NIS a i grada Novog Sada!
 Cilj akcije je zaštita životne sredine i očuvanje zdravlja 
VAS I VAŠE DECE.

уторак, 18. април 2017.

PONUDA.......PONUDA ZA POSLOVNO TEHIČKU SARADNJU
NA POLJU ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE


Udruženje građana “Komšija – Petrovaradin” poziva sve vlasnike ugostiteljskih objekata i malih i srednjih firmi da reciklabilni otpad koji nastaje u toku poslovanja predaju na reciklažu u sklopu akcije “Ne bacaj, recikliraj”
Udruženje preuzima besplatno sve vrste reciklabilnog otpada sa kućne adrese a isti predaje ovlašćenim reciklerskim kućama. Ugostiteljima izdaje dokument o predaji. U mogućnost smo da postavimo kontejnere na adresi objekta.

Preuzimamo: Staklenu, pet, alu i metalnu ambalažu
                      Papir, najlon
                      Sijalični, elektronski i električni otpad
                      Plastiku, gume ...

Akciju podržava grad Novi Sad, NIS i Unija poslodavaca Vojvodine.
Pomozite nam da naš grad Novi Sad bude i grad Ekološke kulture.

Naša email- adresa: ugkomsija@gmail.com
Telefon: 064/310 13 15

Ukratko o nama: Udruženje već 13 godina brine o deci i prirodi. Više puta je pohvaljivano i nagrađivano za svoj rad.
U našoj kreativnoj radionici izrađujemo razne vrste kontejnera koje ustupamo na korišćenje zainteresovanim  strankama.понедељак, 03. април 2017.

VELIKO PROLEĆNO SPREMANJE

NOVOSAĐANKE, NOVOSAĐANI,
VIDIMO SE 7. i 8. APRILA NA PLATOU ISPRED SPENSA.
Donesite /dovezite svoj reciklabilni otpad ili pozovite ( 064 310 13 15 ) našu EKO PATROLU da dođe do vas.
Neka naš Novi Sad bude  grad   EKOLOŠKE KULTURE. Uz podršku NISa i grada Novog Sada, naša
EKO PATROLA dolazi na kućnu adresu građana
i pravnih lica.
Preuzimamo sve vrste reciklabilnog otpada:
Stalkenu, pet i alu ambalažu, EE i sijalični otpad,
papir, plastiku, matal.....
       
 Sijalični otpad spada u grupu OPASNOG OTPADA i stogo je
zabranjeno njegovo odlaganje zajedno sa komunalnim otpadom.
PRAVNIM LICIMA je zaprećeno visokim novčanim kaznama u
slučaju ne poštovanja zakona ( član 51 ZOUO / RS) .
Sa nama su: UPV, Proton, Halogen, Mobil Sistemi, Struja AD, Axis, Stiga i mnoge druge firme.
PRIKLJUČITE SE!


Električni i Elektronski otpad je u grupi
opasnog otpada ( član 50. ZOUO / RS ).
Odbačen u prirodu postaje izvor velikog i opasnog zagađenja i zato
NE BACAJ RECIKLIRAJ Zahvaljujući programu ZAJEDNICI ZAJEDNO
napravili smo veći broj kontejnera za separaciju
raznih vrsta reciklabilnog otpada.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
                                                                                             
 Stakleni otpad je veliki zagađivač Dunava i Fruške!
Razmislite pre nego ga bacite......
                                                                                             

понедељак, 27. март 2017.

OVAKO SE FRUŠKA ČUVA !

Zahvaljujući učešću u projektu ZAJEDNICI ZAJEDNO, dobili smo podršku NISa i grada Novog Sada. Uz njihovu podršku i u saradnji sa sve većim brojem"prirodoljubaca" branimo Frušku i naš Dunav od divljih deponija.
KOMŠIJINA EKO PATROLA po pozivu ( 064 310 13 15 ) obilazi privatna i pravna lica i preuzima sve vrste reciklabilnog otpada, isti u saradnji sa reciklerskim kućama upućuje na daljnji tretman.
Branimo Frušku i naš lepi (nekada davno plavi) Dunav od divljih deponija. Ujedno štedimo energiju i čuvamo prirodne resurse.
PRIKLJUČI SE AKCIJI - NE BACAJ RECIKLIRAJ / POZOVI 064 310 13 15