четвртак, 1. јун 2017.

KAKVA SETVA, TAKVA I.........

Hoteli, MILKAZA, MASTER, SAJAM,
 restorani ŠTAFIR, ZLATNA MEDALJA,
firme MOBIL SISTEMI, AD STRUJA, HALOGEN, EXLRT ...... se priključili akciji
NE BACAJ RECIKLIRAJ!
Kasno jesenas,akcija NE BACAJ RECIKLIRAJ
podržana je od strane NISa i grada Novog Sada
kroz projekat ZAJEDNICI ZAJEDNO.
Cilj naše akcije je, da kroz edukaciju dece i odraslih
povećamo procenat prikupljenog i na reciklažu upućenog reciklabilnog otpada ( Srbija reciklira oko 8%, Novi Sad je u samom vrhu sa preko 10% ).


Podršku u našim nastojanjima su nam pružili:
Unija poslodavaca Vojvodine, Udruženje ugostitelja NS, RTV, O radio, Radio 021.....
I naravno internet.......

Trenutno smo u pregovorima sa još nekoliko
hotela i restorana ali eventualno zainteresovani nas mogu kontaktirati putem interneta:
ugkomsija@gmail.com
Telefonom: 064 310 13 15

Čisto da se zna: Naši zakoni zahtevaju od ugostitelja i firmi da razdvajaju komunalni od reciklabilnog otpada te da reciklabilni otpad predaju svom operateru a da za uzvrat dobiju DOKUMENAT O KRETANJU OTPADA !Zahvaljujući podršci KOMŠIJE su pokrenule
EKO PATROLU koja na poziv građana i firmi
dolazi na kućnu adresu i besplatno preuzima:
staklenu,pet,alu,papirnu i najlonsku ambalažu,ali i Elekrtični, Elektronski i sijalični otpad (opasan otpad)  koju nakon separacije predaje na daljnji tretman reciklerima.

U valstitoj kreativnoj radionici, napravili smo veći broj kontejnera za različite namene.
Iste postavljamo na zahtev stranke i redovno ih praznimo.
Pravnim licima izdajemo potrebnu dokumentaciju.

EKOLOŠKI ODGOVORNIM
firmama dodeljujemo plakete
DOBAR KOMŠIJA.
Autor: Svetozar Jovičić