1Министар пољопривреде и заштите животне средине Снежана Богосављевић Бошковић изјавила је данас у Скупштини да очекује да од септембра заживи нови еколошки фонд, из кога би били финансирани пројекти из области заштите животне средине.
“Имамо план, припремили смо моделе финансирања заштите животне средине и од септембра очекујемо да тај фонд и заживи. Имамо подршку владе и Министарства финансија”, рекла је Богосављевић Бошковић на крају начелне расправе о изменама три закона из области заштите животне средине.
Министар је истакла да је сектор преузела пре 10 месеци, без новца, са пуно спорних пројеката, преко 2.000 пројеката наслеђено је из Фонда који је угашен 2012. године, јер је био нефункционалан.
„Средства из тог фонда су трошена на нетранспарентан и несврсисходан начин и од момента његовог укидања није настао правни вакум, будући да су његове послове, као и послове такође угашене Агенције за хемикалије, преузела надлежна министарства“, нагласила је министар Богосављевић Бошковић.
Министар је напоменула и да је и поред незавидне економске ситуације у земљи за финансирање области заштите животне средине издвојено максимално средстава, те да је, поред осталог, исплаћен дуг од две милијарде динара за рециклажну индустрију.
У наставку седнице разматра се потврђивање пет међународних протокола и споразума. Међу њима су споразуми Србије са Уругвајем у области ветерине, Србије и Алжира у области здравља животиња, Србије и Украјине о сарадњи у области биљног карантина и заштите биља, али и протокола о одрживом тузирму и одрживом управљању шумама, уз Оквирну конвенцију о заштити и одрживом развоју Карпата.