петак, 27. март 2015.

НИЈЕ ИСТИНА ! ! !

МИНИСТАРСТВО ДЕМАНТОВАЛО ...


Министарство пољопривреде и заштите животне средине демантује тврдње појединца које су пренете преко друштвених мрежа и појединих медија, да ће Нацртом бити предвиђена еутаназија паса луталица уколико се не удоме. Министарство, у том смислу, не предвиђа никакве измене постојећег Закона о добробити животиња, што је јасно стављено до знања организацијама и друштвима која су се обраћала Министарству и Управи за ветерину. 
У Европској унији дошло је до измена законодавства у овој области, што је довело до потребе даље хармонизације и усклађивања. У том смислу, утвђено је да треба радити на унапређењу и хармонизацији одредби закона које се односе на узгој и држање производних животиња, транспорт животиња, омамљивање и клање животиња и коришћење животиња у експерименталне и друге научне сврхе. Такође, с обзиром да је промењен Кривични законик и Закон о прекршајима, неопходно је да се Закон о добробити животиња усклади и у делу казнених одредби. Измене и допуне раде се у интересу произвођача и индустрије јер је добробит животиња једна од претпоставки за узгој и извоз, односно промет животиња у ЕУ и земље у региону. У складу са Планом рада Владе Републике Србије за 2015. годину, Националним програмом за усвајање правних тековина ЕУ (2013 – 2016) и Стратегијом пољопривреде и руралног развоја Републике Србије за период 2014-2024. године, Министарство пољопривреде и заштите животне средине и  Управа за ветерину раде на припреми за поступак измена и допуна Закона о добробити животиња.  Циљ ових измена је потпуна транспозиције прописа Европске уније, уважавајући специфичности Републике Србије и став заинтересованих страна у земљи, али и процес приступања заједници. Измене на којима се ради иду у правцу даљих реформи и хармонизације нашег законодавства из области добробити животиња са правим тековинама Европске уније.
На изменама и допунама, у овој фази, учествују надлежне нормативне и ветеринарске службе Министарства, по службеној дужности. Нацрт закона требало би да буде завршен у наредном периоду када ће бити достављен јавности, цивилном сектору, универзитетима, службама, институцијама, удружењима, произвођачима и другим заинтересованим странама на увид. Министарство ће организовати јавну расправу у складу са савременим европским тенденцијама.
Полазећи од чињенице да се активно учешће цивилног друштва огледа у правовременој доступности информација и саветовању,  све организације цивилног друштва, институције и друге заинтересоване стране могу да доставе своје предлоге измена и допуна закона Управи за ветерину, који ће се узети у разматрање. Поједне организације цивилног друштва, већ су достављале предлоге у току својих редовних активности, које је Министарство узело у обзир приликом израде овог нацрта.
Након припреме нацрта измена и допуна закона о добробити, исти ће бити стављен на интернет странице Министарства пољопривреде и заштите животне средине почетком априла, што ће омогућити свим заинтересованим странама да учествују у креирању коначног предлога закона

Нема коментара:

Постави коментар