среда, 13. фебруар 2013.

Reciklažna umetnost i korisne stvarčice od otpada

Evo nešto zanimljivo što sam pronašao na jednom sajtu. Reciklirane minđuše od aluminijumskih konzervi. S obzirom da su ručni rad, unikatne su i verovali ili ne, prodaju se po ceni od 25$.
Nakit od vinskih flaša
Nikad ne bih ni pomislio da vinske flaše mogu da budu upotrebljene na ovaj način, moram da priznam da sam prijatno iznenađen kako ovo izgleda, uverite se sami.
Minđuše

 Ogrlica i minđuše

Ima još mnogo ovakvih primera kreativnosti, kao i drugih interesantnih i korisnih rešenja kako upotrebiti otpad.
Kao npr. ova saksijice sa samonavodnjavanjem za vaše mlade biljke ili cveće koje ste posejali.

 Pripremamo vam još mnogo interesantnih načina da reciklirate. Pratite nas =)

U međuvremenu, ako imate elektronske i električne uređaje koji su u kvaru, ne bacajte ih i ne ostavljajte pored kontejnera, već pozovite nas. Doći ćemo na vašu kućnu adresu i preuzeti te uređaje.
064/310 - 13 - 15
Udruženje građana "Komšija"

Interesantne činjenice o reciklaži i njenom značaju za prirodu

Papir:

Recikliraža jedne tone papira štedi 17 zrelih stabala, 7000 litara vode, 3 kubna metra prostora na deponiji, 320 litara nafte, a 4000 kilovat-časovaelektrične energije. To je dovoljno energije za napajanje prosečne američke kuće za pet meseci.

Proces reciklaže papira, umesto da se pravi od novih materijala, stvara 74 posto manje zagađenje vazduha i koristi 50 posto manje vode.

Proizvodnja recikliranog papira koristi 60 posto energije potrebne da bi papir proizveli iz novih materijala.
 

Više od 73 posto svih novina odlazi na reciklažu. Oko 33 posto toga se korist za proizvodnju roto-papira, a ostatak se koristi za izradu kartona ili izolacija.

Nešto više od 48 posto kancelarijskog papira se reciklira. Ovakav papir se koristi za pisanje ili izolaciju.


Metalni otpad:

 
Reciklaža čelika i aluminijumskih limenki štedi 74 odsto energije koja se koristi za proizvodnju.
Amerikanci bacaju toliko aluminijuma da bi mogli svaki mesec obnoviti celu komercijalnu vazdušnu flotu.


Železare koje koriste recikliranu sirovinu beleže smanjenje zagađenja vode, vazduha, kao i smanjenje rudarskog otpada od oko 70posto.

Ukoliko bacite aluminijumsku konzervu trošite energije koliko bi potrošili kada biste napunili pola konzerve benzinom i prolili je.

Amerikanci koriste 100 miliona limenih i čeličnih konzervi svakog dana. 

Reciklaža jedne limenke štedi dovoljno energije za pokretanje sijalice od 100 vati za 20 sati, računara za 3 sata i televizora za 2 sata. 

Plastični otpad: 

 U SAD se godisnje proizvede plastike dovoljno da prekrijete Texas.
U 1998. godini prozivedeno je 2 milijarde HDPE plastičnih boca za domaćinstvo. To je ekvivalent težine 90.000 Honda Civic. 

Oko 88 odsto energije se sačuva reciklažom plastike umesto da je proizvodimo od sirovina gasa i nafte.
 

Samo u Americi se baci dovoljno plastičnih boca da biste mogli da odmotate Zemlju 4 puta.

Sjedinjene Američke Države čine samo 4% svetske populacije, ali su broj 1 proizvođač smeća. U 2006. godini Amerikanci su imali više od 250 miliona tona otpada, dok je Kanada iste godine imala 31  milion tona smeća.

 


уторак, 12. фебруар 2013.

                    VELIKA PODRŠKA EKO - KUĆI

IDEJA O OTVARANJU "NOVOSADSKE EKOLOŠKE KUĆE" NAIŠLA NA VELIKU PODRŠKU GRAĐANA I MEDIJA.

    Udruženje građana "KOMŠIJA" je pokrenulo incijativu za otvaranje "NOVOSADSKE EKOLOŠKE KUĆE" koja bi imala dvojnu funkciju. Na prvom mestu je ekološka edukacuja građana kroz stručna predavanja, kreativne radionice i izložbe na temu ekologije i reciklaže.
Druga, ne manje važna funkcija, je da građani imaju mesto gde bi mogli doneti i predati na daljnji tretman
električni, elektronski i drugi reciklabilni otpad.
  Za ostvarenje ove ideje, neophodna nam je podrška grada i ekološki odgovornih kompanija. Poznata je činjenica da se u Srbiji reciklira samo 400 grama EE otpada po stanovniku dok  po Evropskoj odredbi ta količina treba da bude 4 kilograma. Prema zakonu o upravljanju otpadom (čl. 50 i 51) vlasnik  rashodovanih električnih i elektronskih uređaja, kao i otpadnih fluorescentnih cevi i sijalica dužan je da ovaj otpad preda, radi tretmana, licu koje za to ima dozvalu (ug "KOMŠIJA" tel: 064 310 13 15).
  Zbog nedostatka sredstava prošle 2012. godine udruženje je prikupilo samo 20 tona EE otpada, dok je najmanje toliko završilo na divljim deponijama. Zakonodavac je, ne bez razloga proglasio električni i elektronski otad, OPASNIM OTPADOM. JKP " ČISTOĆA" po našoj oceni, vrlo dobro radi svoj posao, ali oni nisu ni nadležni ni opremljeni za prikupljanje EE - OTPADA.  Jedina NOVOSADSKA organizacija koja ima dozvolu nadležnih organa za sakupljanje opasnog otpada ( rashodovane sijalice, električni i elektronski uređaji, vatrogasni aparati, protivpožarni sistemi  i sistemi  video nazora ...) jeste udruženje građana " KOMŠIJA" (TEL: 064 310 13 15  / E - mail : ugkomsija@gmail.com)
Iz navedenih razloga, sa punim pravom očekujemo podršku grada Novog Sada, ali pozivamo sve građane i ekološki odgovorne firme da nam pomognu, kako bi naš grad ostao lep i čist.
                    
 za ug  "KOMŠIJA" - Svetozar Jovičić
Članak objavljen u novinama 24 SATA pogledajte na:

NE BACAJ - RECIKLIRAJ / Pozovi 064 310 13 15

sponzor akcije: "BOŽIĆ i SINOVI "DOO - Pančevo