среда, 17. мај 2017.

IDEMO DALJE .....

Grad Novi Sad već duži vremenski period ima problem: Izuzetno mala količina sijaličnog otpada se legalno prikupi i preda na reciklažu.
Naftna industrija Srbije tj. NIS je još onomad pokrenuo projekat ZAJEDNICI ZAJEDNO.
Udruženje građana KOMŠJA - PETROVARADIN je dobilo zadatak da što veći  broj sugrađana edukujemo i objasnimo im da je sijalični otpad  ne samo opasan ( kako kaže član 51. ZOUO...) nego i 
otrovan, kancerogen i izuzetno štetan po zdravlje ljudi ( posebno dece ) ali i životne sredine.

 ŠTA REĆI OVOM "majstoru" ??

A TEK OVOM??
Na poziv ekološki svesnih građana naša EKO PATROLA  je u saradnji sa našim strateškim partnerom preuzela ove fluo cevi ( koje sadrže ŽIVU)  i predala ih na reciklažu.
 


Naša EKO PATROLA je za vreme projekta obišla preko 200 domaćinstava i firmi.Postavili smo 15 EKOLOŠKIH KUTAKA  po firmama, Dvorištima zgrada, restorana, hotela i škola. ZAKON KAŽE!
Upravljanje otpadnim fluorescentnim cevima koje sadrže živu

Član 51
Otpadne fluorescentne cevi koje sadrže živu odvojeno se sakupljaju.
Zabranjeno je bez prethodnog tretmana odlagati otpadne fluorescentne cevi koje sadrže živu.
Vlasnik i/ili drugi držalac otpadnih fluorescentnih cevi koje sadrže živu dužan je da ih preda radi tretmana licu koje za to ima dozvolu.
Lice koje vrši sakupljanje, tretman odnosno ponovno iskorišćenje ili odlaganje otpadnih fluorescentnih cevi koje sadrže živu mora da ima dozvolu, da vodi i čuva evidenciju o količini koja je sakupljena, tretirana ili odložena i podatke o tome dostavlja Agenciji.
Ministar bliže propisuje način i postupak za upravljanje otpadnim fluorescentnim cevima koje sadrže živu.

DA LI SMO USPELI??
Uskoro: STAKLENA AMBALAŽA / OPASAN ILI NE OPASAN OTPAD?

четвртак, 11. мај 2017.

NEMOGUĆA MISIJA!!

Slepom pokazivati, gluvom pričati i "nekim" ljudima objasniti je nemoguća misija!

Ipak, ponoviću: SIJALIČNI OTPAD JE OTROVAN I OPASAN I NE SME SE ODLAGATI ZAJEDNO SA KOMUNALNIM OTPADOM ( ova količina fluo cevi je dovoljna da odraslog čoveka pošalje u bolnicu sa znacima teškog trovanja .....) .
ZAKON KAŽE!
Upravljanje otpadnim fluorescentnim cevima koje sadrže živu
Član 51
Otpadne fluorescentne cevi koje sadrže živu odvojeno se sakupljaju.
Zabranjeno je bez prethodnog tretmana odlagati otpadne fluorescentne cevi koje sadrže živu.
Vlasnik i/ili drugi držalac otpadnih fluorescentnih cevi koje sadrže živu dužan je da ih preda radi tretmana licu koje za to ima dozvolu.
Lice koje vrši sakupljanje, tretman odnosno ponovno iskorišćenje ili odlaganje otpadnih fluorescentnih cevi koje sadrže živu mora da ima dozvolu, da vodi i čuva evidenciju o količini koja je sakupljena, tretirana ili odložena i podatke o tome dostavlja Agenciji.
Ministar bliže propisuje način i postupak za upravljanje otpadnim fluorescentnim cevima koje sadrže živu. 

 Zaljubljenik u priridu, Višeslav Ranković Petković  me juče obavesti da je "neko" odložio veliku količinu fluo cevi u kontejner za komunalni otpad ( suprotno zdravoj pameti i zakonu ). 
Kako smo tog momenta bili u Ledincima na preuzimanju velike količine staklene ambalaže, Višeslav je sklonio iste od dohvata dece ( strah me je i da pomislim šta bi se desilo da su deca došla u dodir sa njima........).  
Sijalice će u skladu sa zakonskim propisima biti predane ovlašćenom recikleru ALI ??
LJUDI, dozovite se pameti!!
U fluo cevima je ŽIVA!

KUĆNI KONTEJNER ZA SIJALIČNI OTPAD ( uradi sam )


Acija " NE BACAJ RECIKLIRAJ / POZOVI 064 310 13 15
je pomognuta od NIS a i grada Novog Sada!
 Cilj akcije je zaštita životne sredine i očuvanje zdravlja 
VAS I VAŠE DECE.