четвртак, 11. мај 2017.

NEMOGUĆA MISIJA!!

Slepom pokazivati, gluvom pričati i "nekim" ljudima objasniti je nemoguća misija!

Ipak, ponoviću: SIJALIČNI OTPAD JE OTROVAN I OPASAN I NE SME SE ODLAGATI ZAJEDNO SA KOMUNALNIM OTPADOM ( ova količina fluo cevi je dovoljna da odraslog čoveka pošalje u bolnicu sa znacima teškog trovanja .....) .
ZAKON KAŽE!
Upravljanje otpadnim fluorescentnim cevima koje sadrže živu
Član 51
Otpadne fluorescentne cevi koje sadrže živu odvojeno se sakupljaju.
Zabranjeno je bez prethodnog tretmana odlagati otpadne fluorescentne cevi koje sadrže živu.
Vlasnik i/ili drugi držalac otpadnih fluorescentnih cevi koje sadrže živu dužan je da ih preda radi tretmana licu koje za to ima dozvolu.
Lice koje vrši sakupljanje, tretman odnosno ponovno iskorišćenje ili odlaganje otpadnih fluorescentnih cevi koje sadrže živu mora da ima dozvolu, da vodi i čuva evidenciju o količini koja je sakupljena, tretirana ili odložena i podatke o tome dostavlja Agenciji.
Ministar bliže propisuje način i postupak za upravljanje otpadnim fluorescentnim cevima koje sadrže živu. 

 Zaljubljenik u priridu, Višeslav Ranković Petković  me juče obavesti da je "neko" odložio veliku količinu fluo cevi u kontejner za komunalni otpad ( suprotno zdravoj pameti i zakonu ). 
Kako smo tog momenta bili u Ledincima na preuzimanju velike količine staklene ambalaže, Višeslav je sklonio iste od dohvata dece ( strah me je i da pomislim šta bi se desilo da su deca došla u dodir sa njima........).  
Sijalice će u skladu sa zakonskim propisima biti predane ovlašćenom recikleru ALI ??
LJUDI, dozovite se pameti!!
U fluo cevima je ŽIVA!

KUĆNI KONTEJNER ZA SIJALIČNI OTPAD ( uradi sam )


Acija " NE BACAJ RECIKLIRAJ / POZOVI 064 310 13 15
je pomognuta od NIS a i grada Novog Sada!
 Cilj akcije je zaštita životne sredine i očuvanje zdravlja 
VAS I VAŠE DECE.

Нема коментара:

Постави коментар