уторак, 12. фебруар 2013.

                    VELIKA PODRŠKA EKO - KUĆI

IDEJA O OTVARANJU "NOVOSADSKE EKOLOŠKE KUĆE" NAIŠLA NA VELIKU PODRŠKU GRAĐANA I MEDIJA.

    Udruženje građana "KOMŠIJA" je pokrenulo incijativu za otvaranje "NOVOSADSKE EKOLOŠKE KUĆE" koja bi imala dvojnu funkciju. Na prvom mestu je ekološka edukacuja građana kroz stručna predavanja, kreativne radionice i izložbe na temu ekologije i reciklaže.
Druga, ne manje važna funkcija, je da građani imaju mesto gde bi mogli doneti i predati na daljnji tretman
električni, elektronski i drugi reciklabilni otpad.
  Za ostvarenje ove ideje, neophodna nam je podrška grada i ekološki odgovornih kompanija. Poznata je činjenica da se u Srbiji reciklira samo 400 grama EE otpada po stanovniku dok  po Evropskoj odredbi ta količina treba da bude 4 kilograma. Prema zakonu o upravljanju otpadom (čl. 50 i 51) vlasnik  rashodovanih električnih i elektronskih uređaja, kao i otpadnih fluorescentnih cevi i sijalica dužan je da ovaj otpad preda, radi tretmana, licu koje za to ima dozvalu (ug "KOMŠIJA" tel: 064 310 13 15).
  Zbog nedostatka sredstava prošle 2012. godine udruženje je prikupilo samo 20 tona EE otpada, dok je najmanje toliko završilo na divljim deponijama. Zakonodavac je, ne bez razloga proglasio električni i elektronski otad, OPASNIM OTPADOM. JKP " ČISTOĆA" po našoj oceni, vrlo dobro radi svoj posao, ali oni nisu ni nadležni ni opremljeni za prikupljanje EE - OTPADA.  Jedina NOVOSADSKA organizacija koja ima dozvolu nadležnih organa za sakupljanje opasnog otpada ( rashodovane sijalice, električni i elektronski uređaji, vatrogasni aparati, protivpožarni sistemi  i sistemi  video nazora ...) jeste udruženje građana " KOMŠIJA" (TEL: 064 310 13 15  / E - mail : ugkomsija@gmail.com)
Iz navedenih razloga, sa punim pravom očekujemo podršku grada Novog Sada, ali pozivamo sve građane i ekološki odgovorne firme da nam pomognu, kako bi naš grad ostao lep i čist.
                    
 za ug  "KOMŠIJA" - Svetozar Jovičić
Članak objavljen u novinama 24 SATA pogledajte na:

NE BACAJ - RECIKLIRAJ / Pozovi 064 310 13 15

sponzor akcije: "BOŽIĆ i SINOVI "DOO - Pančevo   

 
Нема коментара:

Постави коментар