четвртак, 12. март 2015.

КАКО МИНИСТАРСТВО ЈАВЉА ОДРЖАН ЈЕ ...

Први састанак Тематске управне групе за Трећи стуб – Очување, заштита и побољшање квалитета животне средине

 
WP_20150305_009Представници Министарства пољопривреде и заштите животне средине Републике Србије, Сектора за заштиту животне средине присуствовали су Првом састанку Тематске управне групе за Трећи стуб – Очување, заштита и побољшање квалитета животне средине, који је одржан 5. марта 2015. године у Пирану, Република Словенија.
Након усвајања Стратегије ЕУ за Јадранско – Јонски регион (ЕУСАИР) од стране Европског савета у октобру прошле године и Првог састанка Управног одбора ЕУСАИР који је одржан у Анкони (Италија) у периоду од 22. до 23. јануар 2015. године, одржан је и први састнак Тематске управне групе за животну средину, на коме је разматран Пословник о раду Тематске управне групе (на основу нацрта који је урадио Управни одбора), општи и специфични критеријуми за избор активности и пројеката, извори финансирања, праћење и евалуација (полазне основе / показатеље / циљеве) и друго.
На састанку су такође презентована заједничка искуства, која су промовисана као алат за заштиту Јадранског и Јонског Региона
                     НЕ БАЦАЈ РЕЦИКЛИРАЈ   ПОЗОВИ 064 310 13 15                
Истакнуто је да су прекогранична заштићена подручја један од кључних приоритета Републике Србије у области заштите животне средине, која имају све важнију улогу у међународним, економским и политичким односима. Њихов значај неоспорно расте у очувању сложених екосистема, експериментисању са новим облицима економског развоја, као и давању посебног значаја локалним културама и традицијама. За добро управљање прекограничним заштићеним подручјима потребно је ефикасно промовисати нова партнерства између релевантних органа управе и међународних глобалних и регионалних секретаријата из области животне средине, као и регионалним организацијама активним у области заштите животне средине.
Учесници су овог састанка били су представници осам земаља потписница Јадранско-Јонске иницијативе (Италија, Словенија, Грчка, Хрватска, Босна и Херцеговина, Црна Гора, Албанија и Србија) представници Европске комисије и других институција и органа ЕУ.

Нема коментара:

Постави коментар