понедељак, 25. јануар 2016.

KOMŠIJA - PETROVARADIN

Udruženje građana KOMŠIJA PETROVARADIN je osnovano pre 12 godina sa zadatkom da brine o deci i prirodi. Poznatije akcije su OD KOMŠIJA DECI i NE BACAJ RECIKLIRAJ.
U skladu sa svojim mogućnostima pomagali smo ustanove koje brinu o deci ( DEČIJE SELO u SR. Kamenici, SIGURNA DEČIJA KUĆA u Novom Sadu, SVRATIŠTE ZA DECU kao i veći broj pojedinaca...
Kroz akciju NE BACAJ RECIKLIRAJ edukujemo građane sa akcentom na decu i omladinu, o potrebi i načinima očuvanja životne sredine. Posedujemo dozvolu nadležnih pokrajinskih organa za sakupljanje opasnog i neopasnog otpada.
Obilazimo vrtiće, škole, mesne zajednice, održavamo predavanja i prikupljamo reciklabilni otpad od istih koji posle separacije predajemo nadležnim reciklerskim kućama na dalji tretman.
U vlastitoj KREATIVNOJ radionici pravimo kontejnere za prikupljanje i separaciju raznih vrsta reciklabilnog otpada.  Kao krunu naših aktivnosti, iznajmili smo adekvatan prostor i otvorili objekat koji smo nazvali ZELENA KUĆA PETROVARADIN (EKOLOŠKO, EDUKATIVNI, SPORTSKI CENTAR ).

U postojećem prostoru je predviđeno uređenje:
Otvaranje SLATKOG PARKA u kojem želimo da sa decom posadimo, negujemo i degustiramo : maline, kupine, jagode,ribizle i slično "slatko cveće", gajeno po principima zdrave hrane......
IGRALIŠTE za velike i male na kojem će se nalaziti: ljuljačke, klackalice, koš, mali golovi.....
Kroz igru i zabavu decu i roditelje učimo UMETNIČKU I ZANATSKU reciklažu: de kupaž, oslikavanje stakla, drveta, keramike, makrame i druge tehnike gde SMEĆE NIJE SMEĆE VEĆ KORISTAN REPRO MATERIJAL.
Zajednička dostignuća široj publici prikazujemo kroz (naša akcija) izložbe OD DEPONIJE DO GALERIJE.
Problem sa kojim smo se susreli:
Uz probleme koji su nastali UKIDANJEM fonda za zaštitu životne sredine, problem nam predstavlja i činjenica da smo u iznajmljenom prostoru sustanari, odnosno priključeni na jedno električno brojilo. Prekoračenjem dozvoljene snage, dobijamo ENORMNE račune za "utrošenu " električnu energiju. Pošto se u zimskom periodu grejemo na drva, mi smo mali potrošači.
REŠENJE NAŠEG PROBLEMA  je uvođenje vlastitog brojila za šta mi nemamo dovoljno sredstava.

GRAĐANI I PRAVNA LICA NAM MOGU POMOĆI TAKO ŠTO ĆE POZIVOM NA BROJ TELEFONA : 064 310 13 15 ILI MAIL DOPISOM NA ADRESU : ugkomsijaxgmail.com, POKLONITI SVOJ RECIKLABILNI OTPAD. PRAVNIM LICIMA ĆE BITI IZDATA DOKUMENTACIJA U SKLADU SA VAŽEĆIM ZAKONIMA.
NAPOMENA: Priložene fotografije su naše autorsko delo i odobravamo njihovo objavljivanje.


Нема коментара:

Постави коментар