среда, 17. фебруар 2016.

KOOONAČNO ..КОООНАЧНО ..

NAKON BEZBROJ OBEĆENJA, ZELENI FOND KONAČNO U SKUPŠTINSKOJ PROCEDURI !

У скупштинској процедури сет закона из области пољопривреде и заштите животне средине„Предложене измене и допуне Закона о заштити животне средине имају за циљ да допринесу успостављању предвидивости и континуитета у систему финансирања заштите животне средине, већем степену усклађености прописа Републике Србије са прописима ЕУ, као и већој међусобној усаглашености домаћих прописа, а самим тим и ефикаснијој примени прописа у овој области. Једна од кључних измена и допуна овог закона јесте успостављање континуитета и предвидивости у систему финансирања заштите животне средине, оснивањем Зеленог фонда Републике Србије као буџетског фонда, у складу са Законом о буџетском систему“, рекла је министар пољопривреде и заштите животне средине Снежана Богосављевић Бошковић у свом уводном обраћању у Народној скупштини.
Министар је нагласила да ће се Зеленим фондом омогућити улагање у унапређење квалитета животне средине, а самим тим и смањењу негативних утицаја на здравље становништва, санација загађених локација, уклањање историјског отпада из предузећа у реструктурирању и стечају,  унапређење система управљања отпадом и отпадним водама, развоју рециклажне индустрије, као и успостављање зелене економије и отварању нових радних места – зеленог запошљавања.Нема коментара:

Постави коментар