понедељак, 17. септембар 2018.

OD KOMŠIJA DECI.

Napravimo "EKO OSTRVO"
u vrtiću "CVRČAK" u Petrovaradinu !   
Želite da se priključite  ekipi!
Naša adresa: ZELENA KUĆA PETROVARADIN
Preradovićeva 124 ( ulaz do Rokovog potoka)
Naše kontakt afrese: E mail: ugkomsija@gmail.com
                                 Tel: 064 310 13 15
https://www.facebook.com/KomsijaPetrovaradin/
Kontakt osoba: Svetozar Jovičić 
U Evropi, oko 70% ukupnog otpada se reciklira.
U Švedskoj, taj broj ide čak do 99%.
Šta mislite, koliki je taj procenat u našoj zemlji?
6-8%.
U Srbiji, samo 6-8% otpada bude reciklirano.
Udruženja građana “Komšija - Petrovaradin” se već 14 godina bavi brigom o deci i prirodi. Nakon višegodišnjeg upornog čišćenja divljih deponija, naše udruženje shvatilo je da se problemu reciklaže u Srbiji mora pristupiti na drugi način: edukacijom dece i mladih.
Kako radimo?
Na poziv škole ili institucije, organizujemo predavanje o reciklaži primereno uzrastu slušaoca. Nakon toga, održavamo kreativnu radionicu i pripremamo i postavljamo kontejnere za prikupljanje otpada.
     Kada se kontejneri napune, naše vozilo dolazi i preuzima prikupljeni otpad koji potom separišemo po vrstama i isporučujemo nadležnoj reciklerskoj kući. Za nadoknadu koju dobijemo za otpad, deci kupujemo i odnosimo sportske rekvizite u dogovoru sa osobljem vrića / škole.
    Na ovaj način, projekat posle nekoliko meseci postaje samoodrživ. Deca recikliraju, opremaju svoju školu,  vrtić, čuvaju prirodu i svi zajedno širimo priču o važnosti reciklaže!

 

 

Šta nam je potrebno?
Potrebna nam je mala količina novca za opremanje jedne škole ili vrtića EKO ostrvom. Interesovanje za naš projekat je veliko, ali nam je za uključivanje svake nove ustanove u projekat potrebno 60,000 RSD za troškove edukacije i izrade kontejnera. Nakon toga, svaki projekat ima svoj život i dalje benefite u zavisnosti od angažovanosti osoblja i dece i omladine u čijoj školi, vrtiću ga postavimo.
BUDŽET
RADIONICA
Prevoz predavača i materijala - opreme za radionicu 2.000 RSD
Dnevnica za predavača 2.000 RSD
Priprema i štampa materijala sa uputstvima 1.000 RSD
IZRADA EKO OSTRVA (izrada, bojenje i postavljanje na lokaciju)
veliki metalni kontejner 25.000 RSD
mali kontejner za pvc čepove 4.000 RSD
kontejner za sijalični otpad 4.000 RSD
kontejner za mobilne telefone 4.000 RSD
PREUZIMANJE OTPADA
Preuzimanje i separacija prikupljenog otpada za vreme trajanja projekta 6.000 RSD
Nabavka sportskih rekvizita primerena uzrastu 10.000 RSD
Troškovi sklapanja ugovora o saradnji sa institucijom 2.000 RSD
UKUPNO 60.000 RSD

Нема коментара:

Постави коментар