понедељак, 9. септембар 2013.

NEPOZNAVANJE ZAKONA VAS NE OSLOBAĐA KAZNE!

BUDITE EKOLOŠKI ODGOVORNA FIRMA I UŠTEDITE NOVAC!

Sve firme su u zakonskoj obavezi da električni, elektronski i sijalični otpad predaju ovlašćenom sakupljaču i za isti dobiju potvrdu o preuzimanju koju stavljaju na uvid ovlašćenoj inspekciji (član 50 i 51 zakona o otpadu).
Udruženje građana "Komšija-Petrovaradin" je licencirani sakupljač neopasnog i opasnog otpada. Devet godina brinemo o deci i prirodi, a naša glavna prednost je što smo u mogućnosti da preuzmemo gotovo sve vrste reciklabilnog otpada (uz EE otpad, preuzimamo i: papirni, plastični, metalni i ambalažni otpad).
Umesto sklapanja 4 do 5 ugovora sa raznim firmama, nudimo Vam mogućnost da preuzmemo sve vrste reciklabilnog otpada.

Više informacija na tel: 064/310 13 15 ili putem e-maila: ugkomsija@gmail.com

Нема коментара:

Постави коментар