четвртак, 19. септембар 2013.

Očistimo svetU saradnji sa Udruženjem građana “Komšije” iz Petrovaradina, CK13 se priključuje svetskoj ekološkoj akciji “Clean Up the World” – Očistimo svet i otvara svoje dvorište za prijem električnog i elektronskog otpada (EE otpada).
Ukoliko želite da doprinesete zaštiti i očuvanju životne sredine, pozivamo vas da donesete svoj EE otpad u dvorište CK13, 21. i 22. septembra od 11h do 19h.

Da podsetimo ! Prema pozitivnim zakonima države Srbije, električni,elektronski i sijalični otpad NIJE
komunalni otpad i NE SME se odlagati u kontejnere za komunalni otpad već se mora predati na reciklažu ovlašćenom sakupljaču. Ostavljanjem ovog otpada u kontejnere, ne samo da kršite zakon, nego ugrožavate
zdravlje,kako svoje tako i svojih bližnjih.
SAČUVAJMO PRIRODU ZA NAŠU DECU I NAŠE UNUKE.
     AKO NISTE U MOGUĆNOSTI DA OTPAD DONESETE - DOVEZETE, POZOVI TE NAS NA TEL; 064 310 13 15 I NAŠI AKTIVISTI ĆE DOĆI KOD VAS. NAŠA USLUGA JE BESPLATNA.
ZANATSKIM RADNJAMA , FIRMAMA, USTANOVAMA I ŠKOLAMA IZDAJEMO POTVRDU O PREUZIMANJU
      Tehničku podršku ovoj akciji pruža firma BOŽIĆ I SINOVI
Šta je EE otpad?
Električni i elektronski uređaji i oprema predstavljaju sve proizvode koji su za svoj pravilni rad u potpunosti zavisni od električne energije ili elektromagnetnih polja. Kada iz bilo kog razloga ova EE oprema postane neupotrebljiva, pretvara se u EE otpad o kome se treba pobrinuti. Električni i elektronski otpad ima karakter opasnog otpada i ne može se mešati sa drugim vrstama otpada. Cilj upravljanja EE otpadom je uspostaviti sistem odvojenog skupljanja električnog i elektronskog otpada radi njegove reciklaže, zbrinjavanja, zaštite životne sredine i zdravlja ljudi.
EE otpad su: veliki kućni uređaji (frižideri i zamrzivači, šporeti, mikrotalasne pećnice, mašine za pranje i sušenje veša, električni radijatori i ventilatori, klima uređaji…), mali kućni aparati (usisivači, pegle, tosteri, fenovi…), kompjuteri i kompjuterska oprema (miš, monitor i tastatura), električne i elektronske pisaće mašine, telefoni, faks-uređaji, radio i TV aparati, videokamere, videorekorderi, Hi-fi-uređaji, audiopojačala, muzički instrumenti, rasvetna oprema, električni i elektronski alati (bušilice, šivaće mašine, kosilice…), igračke, oprema za zabavu i sportska oprema s električnim ili elektronskim komponentama, medicinski uređaji, automati…
Otpadni električni i elektronski uređaji i oprema sadrže plastiku, metale i slične materijale koji se nakon recikliranja mogu ponovo koristiti kao sekundarna sirovina za neki novi proizvod. Reciklaža je svaki postupak ponovne obrade otpada koji omogućava izdvajanje sekundarnih sirovina ili upotrebu otpada u energetske svrhe. Oni delovi otpada koji se ne mogu ponovno koristiti moraju se zbrinuti na ekološki prihvatljiv način.
Recikliranjem osiguravamo: očuvanje prirode i smanjenje potražnje za prirodnim sirovinama, smanjenje zagađenja vazduha, vode i tla, očuvanje ljudskog zdravlja, uštedu energije i smanjenje deponijskog prostora.Нема коментара:

Постави коментар