четвртак, 21. мај 2015.

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ВЛАСНИКЕ И РУКОВОДИОЦЕ МАЛИХ И СРЕДЊИХ ПРЕДУЗЕЋА


ПРАВНА ЛИЦА СУ У ОБАВЕЗИ ДА НАДЛЕЖНОМ РЕПУБЛИЧКОМ ОРГАНУ ДОСТАВЕ НА УВИД "ДОКУМЕНАТ О КРЕТАЊУ ОТПАДА" КОЈИ СУ ПРОИЗВЕЛИ ( ПРЕДАЛИ НА РЕЦИКЛАЖУ) У ТОКУ ГОДИНЕ ! !

    Удружење грађана КОМШИЈА - ПЕТРОВАРАДИН је одлуком надлежних покрајинских органа ОВЛАШЋЕНИ САКУПЉАЧ ОПАСНОГ И НЕОПАСНОГ ОТПАДА.
Удружење од грађана и правних лица прикупља: ЕЛЕКТРИЧНИ, ЕЛЕКТРОНСКИ, СИЈАЛИЧНИ ОТПАД, ПЕТ И АЛУ АМБАЛАЖУ, АМБАЛАЖНО СТАКЛО, ПАПИР И ФОЛИЈУ , ОТПАДНЕ ГУМЕ И АКОМУЛАТОРЕ КАО И СВЕ ВРСТЕ МЕТАЛНОГ ОТПАДА.
    За преузете количине рециклабилног отпада правном лицу издајемо одговарајућу документацију у складу са зakoном Републике СРБИЈЕ.


Шта нас то издваја од осталих сакуп љача? ?
Склапањем једног уговора о сарадњи (са уг КОМШИЈА) решили сте преузимање више врсти рец. отпада.
Наша услуга је бесплатна (преузимање, превоз и израда докумената).
Ми смо непрофитна организација и своје ресурсе усмеравамо на едукацију деце и омладине предшколског и школског узраста.

КОМШИЈЕ десет година брину о деци и природи.
ПЕТ година проводимо акцију НЕ БАЦАЈ РЕЦИКЛИРАЈ ПОЗОВИ 064 310 1315.
ПОЗОВИТЕ НАС  ИЛИ ПИШИТЕ.
ТЕЛ: 064 310 13 15 
Е- МАИЛ: ugkomšija@gmail.com

Нема коментара:

Постави коментар