уторак, 4. август 2015.

КОМЕ ТРЕБА УДРУЖЕЊЕ САКУПЉАЧА ??

У Петроварадину је недавно отворена ЗЕЛЕНА КУЋА. Која је њена намена ?
    Последица потрошачког друштва је ХИПЕР ПРОДУКЦИЈА разноврсног отпада. Нажалост, пратеће службе ( али и свест грађана) каскају за временом и простором. Дивље депоније ничу на све стране као печурке после кише. Један део грађана има жељу да  брине о природи али нема где да одложи одређене врсте рециклабилног отпада.. Знате ли где у Новом Саду можете одложити неисправне сијалице??? У контејнер за комунални отпад не смете - члан 51. ЗОУО Републике Србије). Да не спомињем остале врсте опасног и неопасног отпада. ЗЕЛЕНА КУЋА ПЕТРОВАРАДИН ће помоћи грађанима али и ПРАВНИМ ЛИЦИМА ( ФИРМАМА) да реше проблеме са рециклабилним отпадом који поседују.
Која је разлика између грађана и фирми ??
  Закон код грађана апелује на свест, код фирми има могућност присиле. Фирме купују репро материјал и средства за одржавање објеката на фактуру. На пример: Купе одређени број сијалица да би замениле неисправне. Те неисправне МОРАЈУ предати овлашћеном сакупљачу на даљњи третман и од њега ДОБИТИ ДОКУМЕНАТ О КРЕТАЊУ ОПАСНОГ ОТПАДА. У противном могу очекивати ДРАКОНСКУ казну. Исти случај је са свим врстама отпада које производе ( папирни, пластични, метални или електрични - електронски .........).
 Како надлежне инспекцијске службе знају да сте неисправне сијалице ( или неки други отпад) бацили заједно са комуналним??
  Врло једноставно: НА ОСНОВУ ФАКТУРЕ путем које су купили одређени БУДУЋИ ОТПАД. Правно лице МОРА ДА ПОСЕДУЈЕ ДОКУМЕНАТ О ПРЕДАЈИ ОТПАДА НА РЕЦИКЛАЖУ, коју може да му изда САМО овлашћени сакупљач.
Да ли сте ви спремни да изађете у сусрет свим заинтересованим грађанима и фирмама ??
   Тренутно, ДА. Пошто је у припреми нови закон, много ригорознији од тренутног, са знатно оштријом казненом политиком, ми вршимо обуку нових САКУПЉАЧА РЕЦИКЛАБИЛНОГ ОТПАДА који ће бити обучени за преузимање отпада од правних лица.У току је пријем заинтересованих лица у наше удружење. 
Како заинтересоване особе могу да се пријаве и постану чланови удружења??
   Могу доћи сваког радног дана у ЗЕЛЕНУ КУЋУ ПЕТРОВАРАДИН у Палмотићеву uлицу ББ или нас позвати на наш тел: 064 310 13 15 или нaм се обратити путем маил адресе: ugkomsija@gmail.com.  Isto važi i za sve one koji žele da svoj otpad predaju na reciklažu u skladu sa pozitivnim zakonima i propisima.

ZNAČI, GRAĐANI I PRAVNA LICA MOGU RECIKLABILNI OTPAD DONETI - DOVESTI U ZELENU KUĆU U PETROVARADINU ILI NAS POZVATI NA TEL: 064 310 13 15 RADI DOGOVORA

Нема коментара:

Постави коментар