недеља, 16. август 2015.

JAVNO OBAVEŠTENJE

OBAVEŠTAVAMO PRAVNA LICA I SUGRAĐANE DA UDRUŽENJE "KOMŠIJA - PETROVARADIN", U SKLADU SA ZAKONOM O UPRAVLJANJU OTPADOM  VRŠI PREUZIMANJE RECIKLABILNOG OTPADA (spisak uprilogu). 
 Ug„Komšija“ poseduje dozvolu za sakupljanje neopasnog i opasnog otpada na teritoriji AP Vojvodine  br. 130-501-1366/2011-06 od 30.08.2011. god. izdatu od strane Pokrajinskog sekretarijata za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine.
Unija poslodavavaca Vojvodine preporučuje pravnim licima saradnju sa udruženjem KOMŠIJA
(  http://nebacajrecikliraj.blogspot.com/2015/07/saradnja-unije-poslodavaca-vojvodine-i.html ).
Udruženje poseduje specijalno vozilo za preuzimanje reciklabilnog otpada u skladu sa pozitivnim zakonima Republike Srbuje.
Udruženje je sklopilo ugovore o poslovno tehničkoj saradnji sa eminentnim reciklerskim kućama na teritoriji Republike Srbije:
UDRUŽENJE OD PRAVNIH LICA I GRAĐANA PREUZIMA:
STAKLENU,PET, ALU, METALNU I KARTONSKU  AMBALAŽU
SIJALIČNI, ELEKTRIČNI, ELEKTRONSKI I METALNI OTPAD
PAPIRNI I PLASTIČNI OTPAD KAO I OTPADNE GUME.
Građani i pravna lica mogu doneti - dovesti svoj reciklabilni opad u Palmotićevu bb u Petrovaradin
( ZELENA KUĆA)  ili nas pozvati na naš tel. 064 310 13 15 radi dogovora.
PRAVNA LICA nas mogu kontaktirati mailom: ugkomsija@gmail.com , radi sklapanja ugovora o poslovno tehničkoj saradnji i izdavanju DOKUMENTA O KRETANJU OTPADA.
       Za ug "KOMŠIJA - PETROVARADIN"  Svetozar Jovičić
 
 
 
 

Нема коментара:

Постави коментар