петак, 19. децембар 2014.

RAZMISLI PRE NEGO ŠTO BACIŠ

RECIKLAŽA SIJALIČNOG OTPADA U  NOVOM SADU JE ISPOD 10 % !!!!!!
GDE ZAVRŠAVA OSTATAK ????

 
    ČLAN 51. ZAKONA O UPRAVLJANJU OTPADOM REPUBLIKE SRBIJE
 
Otpadne fluorescentne cevi koje sadrže živu odvojeno se sakupljaju.
Zabranjeno je bez prethodnog tretmana odlagati otpadne fluorescentne cevi koje sadrže živu.
Vlasnik otpadnih fluorescentnih cevi koje sadrže živu dužan je da ih preda radi tretmana licu koje za to ima dozvolu.
Lice koje vrši sakupljanje, tretman ili odlaganje 
otpadnih fluorescentnih cevi koje sadrže živu
mora da ima dozvolu, da vodi i čuva evidenciju o količini koja je sakupljena, tretirana ili odložena i podatke o tome dostavlja Agenciji.
Ministar bliže propisuje način i postupak za upravljanje otpadnim fluorescentnim cevima koje sadrže živu.

 SASTAV "ŠTEDLJIVE SIJALICE"
Staklo                Arsen
Lim                     Itrijum
Bakar                 Jedinjenja fosfora
Kalaj                   Cink-berilijum-silikat
Živa                    Kadmijum-bromid
Olovo                 Jedinjenja vanadijuma
Antimon           Torijum
Barijum             Plastika
 
Reciklaža kompaktnih fluo sijalica nije ekonomski isplativa i vrši se samo u svrhu bezbednog odlaganja žive. U Srbiji postoji pogon za reciklažu svih vrsta otpadnih sijalica.  Firma "BOŽIĆ I SINOVI" je instalirala savremenu opremu  za reciklažu sijaličnog otpada u svom pogonu u Omoljici. U Novom Sadu postoji ovlašćeni sakupljač sijaličnog otpada. To je Udruženje građane 
"KOMŠIJA" sa sedištem u Petrovaradinu u ulici PRERADOVIĆEVA 79, gde građani i pravna lica mogu šest dana u nedelji od 11 do 16 h. predati sijalični otpad.Oni koji nemogu doneti - dovesti isti mogu dogovoriti dolazak na kućnu adresu pozivom na tel  064 310 13 15
 
 ZAŠTO  pregorele sijalice bacamo zajedno sa komunalnim otpadom kada znamo da zakon Republike Srbije to zabranjuje.
ZAŠTO  pregorele sijalice bacamo zajedno sa komunalnim otpadom kada znamo  da će živa iz sijalica završavati na deponijama smeća, a odatle u podzemnim vodama, rečnim tokovima i, na kraju, u lancu ljudske ishrane. Ovo može imati nesagledive posledice u slučaju omasovljenja korišćenja kompaktnih fluo sijalica.

Šta preduzeti kada se kompaktna fluo sijalica razbije u stanu (a što nije istaknuto na fabričkim pakovanjima)?
• Otvoriti prozor i napustiti prostoriju. Provetravati 15 minuta.
• Sakupiti staklene ostatke sijalice korišćenjem krutog papira ili kartona (nikako golim rukama obzirom da živa prodire kroz kožu).
• Lepljivom trakom sakupiti male fragmente stakla.
• Pod obrisati vlažnim papirom ili krpom
• Ukoliko se preostali ostaci usisavaju, kesu iz usisivača nakon čišćenja treba izvaditi.
• Sve predmete upotrebljene za čišćenje, kao i kesu iz usisivača, treba odložiti u plastičnu kesu, i dobro je zatvoriti.
• Odeću ili posteljinu na koje su pali delovi sijalice ne treba više upotrebljavati, već ih treba baciti.
* Uputstvo Agencije za zaštitu životne sredine S.A.D. (“U.S. Enviromental Protection Agency”) za odlaganje slomljenih kompaktnih fluo sijalica.
NAPOMENA:Ovo uputstvo se odnosi i na NEONSKE  (FLUORESCENTNE) SIJALICE. 

U sklopu akcije NE BACAJ RECIKLIRAJ, podržane od nadležnih institucija NOVOG SAD I NAFTNE INDUSTRIJE SRBIJE , samo u Oktobru i Novembru 2014, udruženje KOMŠIJA je prikupio i predao na reciklažu firmi BOŽIĆ I SINOVI ( u skladu sa važećim zakonom R. Srbije)
180 kg sijaličnog otpada.  

NE BACAJ RECIKLIRAJ / POZOVI 064 310 13 15

1 коментар: