среда, 21. јануар 2015.

KOMŠIJE U GRADSKOJ KUĆI


Prošle 2014 god. grad NOVI SAD i NIS su podržali projekat NE BACAJ RECIKLIRAJ POZOVI 064 310 13 15. Postignuti su zavidni rezultati u edukaciji prvenstveno dece i omladine školskog uzrasta kao i u preventivnom sakupljanju opasnog (sijaličnog) otpada.
Sa predstavnicima gradse vlasti razgovarano je o problemima u zaštiti životne sredine i načinima rešavanja određenih problema kao i o mogućnostima za nastavak uspešne saradnje.Da podsetimo: Republički prosek reciklaže otpada iznosi svega 7% (Novi Sad značajno odskače od republičkog proseka i reciklira oko 15 %). Reciklaža Elektronskog otpada iznosi oko 25 % (ne postoje tačni podaci zbog velikog učešća crnog i sivog tržišta), sijaličnog oko 6 % dok je reciklaža baterijskog otpada na nivou statističke greške (glavni sastojak ovog otpada čini olovo, izuzetno otrovna i štetna materija po životnu sredinu i zdravlje ljudi. Srbija nema pogon za reciklažu baterijskog otpada te se on izvozi u zemlje Evropske unije na daljni tretman. Ukidanjem fonda za zaštitu životne sredine sredstva prikupljena za tu namenu troše se ne namenski te je potpuno ukinuto sakupljanje portabilnih baterija (jedan kg portabilnih baterija zagadi 8 000 litara podzemnih i nadzemnih voda). Od sakupljača i građana se traži da snose troškove reciklaže (dva i po evra po kilogramu) iako su kupci baterija platili porez na zaštitu životne sredine. Sve dok država ne reši problem finansiranja reciklaže  baterijskog otpad, isti će završavati u potocima i rekama ......

             
U Srbiji postoji pogon za reciklažu sijaličnog otpada (u okviru reciklažnog centra firme BOŽIĆ I SINOVI). Glavni razlog male količine sakupljenog (6 %) sijaličnog otpada jeste nedostatak sakupljačkih mesta.
UG "KOMŠIJA"  poseduje dozvolu za sakupljanje kao i ugovoro poslovno tehničkoj saradnji sa jedinim reciklerom sijaličnog otpada u Srbiji. Za realizaciju projekta u kojem bi u svaku školu na teritoriji grada Novog Sada i svaku prodavnicu sijalica bili postavljeni kontejneri za sijalični otpad kao i njegovo redovno preuzimanje udruženje nema sredstava.
(Zakon o upravljanju otpadom Republike Srbije, proglasio je ovaj otpad opasnim otpadom i zabranio njegovo odlaganje u kontejnere za komunalni otpad. Razlog za ovakvu odluku leži u činjenici da štedljive i neonske sijalice sadrže imeđu 1,5 % i 5 % žive).  Reciklaža ovog otpada nije rentabilna i razlog za njegovu reciklažu leži u velikoj opasnosti po ljudsko zdravlje i štetnosti po životnu sredinu.
U svetu je uobičajena praksa sufinansiranja reciklaže od strane države. To je i razlog nepostojanja crnog i sivog tržišta.

Uvereni smo u iskrenost i dobre namere aktuelne gradske vlasti i duboko verujemo u nastavak uspešne saradnje za dobrobit stanovništva i našeg životnog okruženja.
ZELENA KUĆA  UL. PREREDOVIĆEVA 79  PETROVARADIN
JEDINO JE MESTO NA KOJEM MOŽETE PREDATI SIJALIČNI OTPAD.
Naš kontakt tel: 064 / 310 13 15
E mail: ugkomsija@gmail.com
 


Нема коментара:

Постави коментар