петак, 21. фебруар 2014.

Изгубљено у преводу

                                   
Уг  "KOMШИЈА"  десет година брине о деци и природи. Са новинским редакцијама  БЛИЦ-а и 24 САТА има дугогодишњу успешну сарадњу. За успех многих наших акција (добар комшија, од комшија деци, на лепом плавoм Дунаву, не бацај рециклирај) дугујемо захвалност медијима међу којима су "БЛИЦ" и "24САТА". У телефонском разговору са новинарком у вези чланка "КОМШИЈЕ ПРЕД ЗАТВАРАЊЕМ" дошло је до малог неспоразума који битно мења сaдржај објављеног текста.

    Тачно је да Комшије имају финансијске тешкоће али оне нису изазване лошим радом удружења већ одлуком бившег министра финансија да укине све фондове па и " фонд за заштиту животне средине". Непосрадно пре гашења фонда, удружење је склопило уговор са РЕПУБЛИКОМ СРБИЈОМ  о суфинансирању пројекта "НЕ БАЦАЈ РЕЦИКЛИРАЈ". 
Пројекат смо реализовали, али новац намењен суфинансирању још нисмо добили. Министарка г-ђа Зорана Михајловић у договору са новим министром финансија обнавља фонд за заштиту животне средине и почиње са враћањем дугова из предходног периода. 
Наплатом наших потраживања по основу склопљеног уговора, удружење ће бити солвентно и наставиће са радом у пуном капацитету (удружење ради са смањеним капацитетом). 
Грађани и правна лица нас и даље могу позвати на наш број 064 310 13 15 и наши активисти ће доћи на кућну адресу ради преузимања рециклабилног отпада).
Комшије не "траже помоћ од града" него граду нуде помоћ у решавању проблема са  нелегалним одлагањем опасног отпада .
Пуне четири године покушавамо да укажемо градској власти на опасност која прети становницима Новог Сада и приградских насеља  који изазива нелегално и против законито одлагање опасног отпада (због великог процента живе, олова и кадмијума у свом саставу закон је "портабилне батерије, електрични, електронски и сијалични отпад " прогласио опасним и наредио посебан поступак при њиховом одлагању).
Комшије нуде градским властима помоћ у решавању овог проблема стављају'и му на расплагање своју логистику. Од града не траже новац већ простор у којем би организовали пријем овог опасног отпада од грађаана и правних лица.

Нема коментара:

Постави коментар