петак, 28. фебруар 2014.

Нови Сад чист град

Удружење грађана "Комшија" покренуло нову акцију под називом Нови Сад чист град"

Проблем нелегалног и против законитог одлагања опасног (батеријског, електричног, електронског и сијаличног - чланови 47, 50, 51 закона о управљању отпадом РС) отпада поприма забрињавајуће размере. Рециклажа сијаличног отпада једва досеже 5% док је рециклажа батеријског отпада на нивоу статистичке грешке. Због великог присуства живе, олова, кадмијума и других опасних материја Република Србија је наведени отпад прогласила опасним. Закон налаже њихово одвојено чување и предају искључиво овлашћеним сакупљачима на даљњи третман у складу са законом.Правна лица и предузетници су у законској обавези да наведени отпад предају овлашћеном лицу и да за то добију законом прописану документацију, коју на захтев надлежне инспекције морају доставити на увид.

Упркос доброј законској регулативи, ситуација је алармантна. Основни узрок овакве ситуације је недовољна едукација становништва, непоштовање закона и непостојање места за одлагање наведеног отпада.

Наш пројекат предвиђа појачану едукацију грађана, организовање већег броја места где ће грађани и правна лица моћи у складу са законом одложити наведени отпад.

Мобилни контејнер за одлагање опасног (сијаличног, електричног и електронског) отпада биће лоциран на територији града Новог Сада: Средом од 9 до 17 и суботом од 9 до 15 сати.
Грађани, предузетници и правна лица могу уговорити наш долазак на кућну адресу позивом тел.броја 064 310 13 15 или дописом на адресу : ugkomsija@gmail. com

  Спонзор акције:

Erste bank


Нема коментара:

Постави коментар