субота, 13. септембар 2014.

Očistimo Novi Sad zajedno!

MOLIMO ČITAOCE OVOG TEKSTA DA ISTI POŠALJE POSLOVNOM PARTNERU, PRIJATELJU, DA GA POSTAVI NA FACEBOOK , OBJAVI NA DOSTUPNOM MEDIJU. HVALA.

Poštovana / Poštovani

Udruženje građana "Komšija" uz finansijsku podršku NIS i grada Novog Sada, a sve u okviru akcije "Zajednici zajedno", pokrenulo je veliku akciju prikupljanja sijaličnog, električnog i elektronskog otpada na teritoriji grada Novog Sada i prigradskih naselja.
RAZLOZI:
   Član 50. i 51. Zakona o upravljanju otpadom smatra da je sijalični, električni i elektronski otpad OPASAN OTPAD. Isti je najstrože zabranjeno bacati u kontejnere sa komunalnim otpadom, već se isti mora odvojeno čuvati i predati ovlašćenom sakupljaču na daljnji tretman. Sakupljač je u zakonskoj obavezi da pravnom licu izda odgovarajuću dokumentaciju o prijemu.
   Na teritoriji grada Novog Sada trenutno se prikupi i uputi na reciklažu samo 5% (pet procenata) sijaličnog i 25 % (dvadeset pet procenata)  EE otpada.
Usled velikog procenta žive, olova, kadmijuma, šestovalentnog hroma i više vrsti teških metala, ovaj otpad je izuzetno štetan za prirodnu sredinu, posebno za vodotokove (kako nadzemne, tako i podzemne) te nam je zajednički zadatak HITNO povećanje legalno prikupljenog i bezbedno recikliranog opasnog otpada.        
                                                            
UG "KOMŠIJA" punih deset godina brine o deci i prirodi. Odlukom nadležnih Pokrajinskih organa, ovlašćeni je sakupljač neopasnog i opasnog otpada. Posedujemo kontejner na točkovima (donacija firme BOŽIĆ i SINOVI iz Pančeva) sa kojim možemo doći na vašu adresu i u skladu sa važećim zakonom preuzeti reciklabilni otpad.
Akciju "NE BACAJ RECIKLIRAJ - POZOVI 064/310 13 15" sprovodimo pune četiri godine i do sad je učestvovalo oko 25.000 građana.
Akcenat ove akcije je na povećanju procenta reciklaže otpada na teritoriji Novog Sada, kao i edukacija građana o važnosti iste za budućnost našeg grada. Uz aktivnosti na prikupljanju otpada od građana i pravnih lica, aktivisti UG "Komšija" aktivno sarađuju sa velikim brojem novosadskih škola na edukaciji dece i mladih. Zahvaljujući pomoći NIS i grada Novog Sada, počinjemo postavljanje reciklažnih kontejnera u škole. Na ovaj način, deca i mladi stiču naviku sortiranja otpada, a posredno utiču i na njihove porodice.

Za ug " KOMŠIJA" Svetozar Jovičić -predsednik

Нема коментара:

Постави коментар