четвртак, 26. фебруар 2015.

МОРА ЛИ ОВАКО ?

 УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ФЛУОРЕСЦЕНТНИМ ЦЕВИМА КОЈЕ САДРЖЕ ЖИВУ
                                       ЧЛАН 51
    Отпадне флуоресцентне цеви које садрже живу  одвојено се  сакупљају.            
    Забрањено је без претходног третмана одлагати отпадне флуоресцентне цеви које садрже живу.
    Власник отпадних флуоресцентних цеви које садрже живу дужан је да их преда    ради третмана лицу које за то има дозволу
     Лице које врши третман или одлагање отпадних флуоресцентних  цеви   које садрже живу мора да има дозволу,да води и чува евиденцију о количини која је сакупљена,третирана или одложена и податке отоме доставља Агенцији
     Министар ближе прописује начин и поступак за управљање      отпадним флуоресцентним цевима које садрже живу.
КОЛИЧИНА ЖИВЕ У СИЈАЛИЦАМА ОДБАЧЕНИМ У КОНТЕЈНЕР ЈЕ ДОВОЉНА ДА ОДРАСЛОГ ЧОВЕКА ПОШАЉЕ У БОЛНИЦУ.Штедљиве и неонске сијалице садрже од 1,5 до 5% живе. 
У случају да је нехотице разбијете, ЗАУСТАВИТЕ ДИСАЊЕ, ОТВОРИТЕ НАЈБЛИЖИ ПРОЗОР, НАПУСТИТЕ ПРОСТОРИЈУ,ЗАТВОРИТЕ ВРАТА И НЕ УЛАЗИТЕ МИНИМУМ 15 МИНУТА. 
ЧИШЋЕЊЕ ОСТАТАКА РАЗБИЈЕНИХ СИЈАЛИЦА ОБАВЉАЈТЕ ИСКЉУЧИВО У РУКАВИЦАМА, СА ДВА КАРТОНЕ И ЛЕПЉИВОМ ТРАКОМ( ЖИВА ПРОДИРЕ КРОЗ КОЖУ. ТАЛОЖИ СЕ У ОРГАНИЗМУ. У ВЕЋИМ КОНЦЕНТРАЦИЈАМА МОЖЕ ДА ИЗАЗОВЕ ТЕШКА ОБОЉЕЊА).
ПРИКУПЉЕНЕ ОСТАТКЕ ЗАЈЕДНО СА ОПРЕМОМ УПОТРЕБЉЕНОМ ЗА САКУПЉАЊЕ УПАКОВАТИ У НАЈЛОН И ПРЕДАТИ НА РЕЦИКЛАЖУ.
НЕ БАЦАЈ РЕЦИКЛИРАЈ ПОЗОВИ 064 310 13 15 
Србија поседује погон за рециклажу сијаличног отпада (БИС РЕЦИКЛАЖНИ ЦЕНТАР У ОМОЉИЦИ).
НОВИ САД има овлашћеног сакупљача који на позив (064 310 13 15) правног или физичког лица долази на кућну адресу.
НЕМА РАЗЛОГА ДА СЕ ОВАКО ВЕЛИКЕ КОЛИЧИНЕ СИЈАЛИЧНОГ ОТПАДА БАЦАЈУ НА ДЕПОНИЈЕ.

Удружење КОМШИЈА је 2014 уз подршку школске управе, града Новог Сада и НАФТНЕ ИНДУСТРИЈЕ СРБИЈЕ покреуло велику акциј са школама на сакупљању сијаличног отпада.Акцији НЕ БАЦАЈ РЕЦИКЛИРАЈ ПОЗОВИ О64 310 13 15 са одазвао велики број школа и фирми. 
ПРИКЉУЧИТЕ СЕ И ВИ. САЧУВАЈТЕ ПРИРОДУ.     

Нема коментара:

Постави коментар