субота, 14. фебруар 2015.

UČIMO NA TUĐIM A NE SVOJIM GREŠKAMA

Prema nama dostupnim podacima u Republici Srbiji se na reciklažu uputi oko 5% sijaličnog , oko 25% elektičnog - elektronskog otpada dok je reciklaža BATERIJSKOG OTPADA NA NIVOU STATISTIČKE GREŠKE(izuzetak su akomulatorske baterije pošto Srbija ima pogon za reciklažu istih).
Ukidanjem fonda za zaštitu životne sredine polovinom 2012 godine prestalo se sa sakupljanjem baterijskog otpada. Ministarstvo za zaštitu životne sredine je pre par dana obećalo da će se fond ( pod drugim imenom) vratiti do septembra 2015. 
ŽALI MI SE JEDAN KOMŠIJA" TAMAN SAM NAUČIO MAGARE DA NE JEDE A ON UGINUO" ??????????????????????????????????????????
---------------------------------------------------------------------
DOLE NAVEDENI TEKST JE PREKOPIRAN SA NEKOG HRVATSKOG SAJTA ::::::::

Najčešće se susrećemo sa ovim vrstama baterija (akomulatora):

AUTOMOBILSKI AKOMULATORI

automobilski-akomulatoriAutomobilski akomulatori sadrže živu stoga je njihovo zbirnjavanje iznimno opasno i štetno. U razvijenim zemljama Europske unije velika većina ovakvih baterija završi u reciklaži. Veoma je bitno ne odbacivati istrošene akomulatore u kućni (komunalni) otpad iz razloga što prešanjem otpada – akomulatora može doći do otjecanja kiselina u zemlju ili vodu, odnosno zagađenja okoliša.


ALKALNE BATERIJE 

alkalne-baterijeAlkalne baterije proizvode se u cilindričnom obliku i u obliku gumbastih baterija, a primjenjuju se u svijetiljkama i 9V baterijama za radio ili slične uređaje. Njihova najpopularnija izvedba je u cilindričnom obliku od 1.5 V i nisu punjive. Alkalne baterije sklone su curenju kalij-hidroksida, nagrizajućeg spoja koji može uzrokovati iritaciju dišnih puteva, očiju i kože, a i štetne su za okoliš.


NIKAL-KADMIJSKE BATERIJE

Nikal-kadmij-baterijeNikal-Kadmijske baterije su punjive baterije, ali nakon određenog ciklusa gube snagu i moraju se zbrinuti. Kadmij je teški metal i njegovo odlaganje u prirodi je štetno jer vremenom može doći do podzemnih voda i zatim u cijeli ekosustav u kojem se akomulira. Nikal-Kadmij baterije se jako često upotrebljavaju u kućanstvima, npr. za zidne satove, dječje igračke, dalijanske upravljače i slično.


NIKAL-METAL-HIBRIDNE BATERIJE

nikal-metal-hibridNikal-metal-hidridne baterije se smatraju ekološkima, no usprkos toj činjenici, Nikal je relativno štetan metal, a i ove baterije sadrže elektrolit koji može biti štetan u većim količinama. Općenito se smatra da pojedinačne baterije ove vrste mogu biti odbačene u kućni (komunalni) otpad, ali ukoliko skupimo veći broj baterija, potrebno ih je odnijeti na recikliranje.


LITIJSKE BATERIJE 

litijske-baterijeLitijske baterije su jednokratne baterije i najčešće se koriste u satovima, slušnim aparatima te općenito elektroničkim uređajima niskog napajanja. Litijske baterije ne sadrže visoko toksične komponente, ali prije odlaganja trebalo bi ih potpuno isprazniti kako bi se potrošio metalni litij u njima.LITIJSKE-IONSKE BATERIJE 

litij-ionske-baterijeLitij-ionske baterije su punjive baterije i ne sadrže otrovne tvari pa ne postoji problem odlaganja. To je ohrabrujuća činjenica obzirom da se koriste u sve većem broju mobilnih uređaja, od mobilnih telefona do prijenosnih računala pa čak i automobila na električni pogon. U masovnu upotrebu ne ulaze zbog osjetljivosti, pa ekološki nepovoljnije tehnologije imaju prednost u mnogim područjima primjene.

Нема коментара:

Постави коментар